Nexans Türkiye, 50 ülkeye kablo ihraç ediyor

Yenilikçi solar çözümleri ve yangın güvenli­ği yüksek kablo gruplarınının iş ortakları ve müşterilerine tanıtımını yapan şirket, bu ürünleri Türkiye iç pazarının yanı sıra dünyanın 50 ülkesi­ne ihraç ediyor.

Geçen yıl 128 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştiren Nexans Tür­kiye’nin EN 50575 Uluslara­rası Yapı Malzemeleri Yönet­meliği’ne uygun olarak imal ettiği ürünler, dünyanın bir çok yerinde üst düzey güven­lik gerektiren veri merkezi, alışveriş merkezi, metro is­tasyonu gibi yapılarda kulla­nılıyor.

“Yenilenebilir enerji yatırımlarına hız vermeliyiz”

Nexans Türkiye Levant ve Orta Asya Genel Müdü­rü Atilla Kurtiş, enerji sektö­ründeki dönüşümün hızını vurguladı ve enerji ihtiyacı­nın hızla arttığı bir dönemde olduğumuzu belirtti. 2030’a kadar dünya enerji talebinin yüzde 20 artmasının beklen­diği bilgisini Kurtiş, bu artı­şın yüzde 80’inin yenilene­bilir kaynaklardan sağlana­cağını belirtti.

Bu durumun Türkiye için büyük bir fırsat ve önemli bir dönüşüm sü­reci anlamına geldiğini söy­leyen Kurtiş, “Türkiye’nin enerji bağımsızlığına odak­lanması gerekiyor. Bunun için yenilenebilir enerji ya­tırımlarına hız vermemiz gerekiyor” dedi. Türkiye’de kablo üretim sektörünün gü­cüne de değinen Atilla Kur­tiş, “Türkiye, kablo üreticili­ği konusunda oldukça başa­rılı bir ülke. Biz de Denizli ve Tuzla’da ürettiğimiz yüksek teknolojiye sahip ürünleri dünya genelinde ihraç ede­rek bu başarıya katkıda bulu­nuyoruz” şeklinde konuştu.

2023’te 128 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi

Tüm dünyada elektrifikas­yon ve yenilenebilir enerji dönüşümüne yönelik üretim yapan Nexans, 2023 yılını 7.8 milyar euro ciroyla tamam­ladı. Dünya genelinde 28 bin 500 çalışanıyla hizmet veren şirket, 41 ülkede 95 fabrika ile elektrifikasyon alanında çözümler sunuyor. Geçen yıl 128 milyon dolarlık bir ihra­cat gerçekleştiren şirket, EN 50575 uluslararası yapı mal­zemeleri yönetmeliğine uy­gun olarak ürettiği ürünleri dünya çapında çeşitli kritik projelerde kullanıyor.

“Binalardaki yangın güvenliği farkındalığını artırmayı amaçlıyoruz”

Binalardaki yangın güvenliği konusuna değinen Atilla Kur­tiş, yoğun Ar-Ge faaliyetleri so­nucunda geliştirdikleri ürün­ler hakkında bilgi verdi. Kurtiş, ürünlerinin yangın durumunda duman yayma, parçacık saçma olasılığı ve asitlik gibi faktörler­de dünya standartlarını yakala­yan bir güvenlik seviyesine sa­hip olduğunu vurguladı. Ayrıca bu ürünlerin, geçen yıl boyunca İngiltere’den Hong Kong’a kadar geniş bir coğrafyada özel proje­lerde kullanıldığından söz eden Kurtiş, “Binalardaki yangın gü­venliği konusundaki farkındalı­ğı artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x